Study English in New Zealand.

englishnz

English New Zealand

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด The ultimate learning experience

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพตั้งอยู่ทั่วประเทศนิวซีแลนด์ หากคุณเป็นนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในประเทศนิวซีแลนด์ หรือตัวแทนแนะนำให้ศึกษาในต่างประเทศที่คุณควรจะเลือกโรงเรียนสมาชิกของ English New Zealand.

English New Zealand represents a group of well-established, quality English language schools located throughout New Zealand. If you are a student wanting an English language experience in New Zealand or an agent recommending study abroad, you should be choosing an English New Zealand member school.

English New Zealand is a registered society and is the peak body for the English language sector. > More about English New Zealand*อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มของเรา

englishnz1

English New Zealand Member Schools

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00 น.
สายด่วน: 089∙642∙4444

จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น
อีเมล bunyawat@jnzonline.com