Languages International

Image

Image

Languages International

ขอต้อนรับ คุณเข้า สู่ Languages International เราตั้งอยู่ ใ นอาคาร อันเป็นมรดกทาง ประวัติศาสตร์จำนวน 5 หลัง ที่ตั้งอยู่ทั้งภายในและรอบบริเวณ ธรรมชาติอันสวยงามของ สวนอัลเบิร์ต เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เราเสนอการกวดวิชาที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้ง ให้การเอาใจใส่อย่างเป็นส่วนตัวในบรรยากาศที่น่า อบอุ่น ที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสพบปะผู้คนจากทั่วโลก การมี เพื่อนคู่เรียนที่ดี, ความรู้ที่เหมาะสม, คณะอาจารย์ที่เป็นมิตร, การดูแลจากครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ และกิจกรรมหลังเลิกเรียนมากมาย จะช่วยสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะเพลิดเพลินและพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมกับความสำเร็จในประเทศที่สวยงามของเรา Languages International ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1978 เรา เป็นสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงยอด เยี่ยม ทั่วโลกในด้านคุณภาพและความเชื่อถือ พร้อมทั้ง ด้าน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

Image

สิ่งที่เราพร้อมเสนอให้คุณ

 • สถานที่ที่น่า เรียน
 • คณะอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นมิตร อาจารย์ระดับสูงของเราทุกท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโททางสาขาภาษาศาสตร์
 • จำนวนนักเรียน ไม่เกินชั้นละ 14 คน
 • การผสมผสานระหว่าง นัก เรียน จากภาคพื้น ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย และแปซิฟิคตอนใต้
 • ห้องเรียนที่ สะดวก สบาย ภาย ในอาคาร เก่าแก่ทาง ประวัติศาสตร์
 • หลักสูตรการเรียนที่หลากหลายให้เลือกเพื่อ อ นาคตของคุณ
 • ศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ที่ประกอบด้วย เครื่องอำนวยความสะดวกทาง คอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
 • สถิติสูงสม่ำเสมอของนัก เรียน ที่สอบผ่าน
 • ห้องพักผ่อน สำหรับนักเรียน
 • อีเมล และ อินเตอร์เนต ฟรี
 • หนังสือเรียนหลัก ฟรี
 • บริการรับ นักเรียนจาก สนามบิน หาก แจ้งความ ต้องการ
 • รายการกิจกรรมสังสรรค์ สำหรับนักเรียน
 • บริการ ทัศนศึกษา สุดสัปดาห์
 • บาร์บีคิว และงานเลี้ยง

Image

ที่ปรึกษาและสำนักงานสนับสนุนการศึกษา

เรามี ที่ปรึกษาเจ้าของภาษาคอยต้อนรับคุณในวันแรก เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการปรับตัวกับชีวิตใหม่ในนิวซีแลนด์ คุณสามารถดูรูปของที่ปรึกษาของคุณได้โดย กดที่นี่

วันแรกที่คุณมาถึง คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนและเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆของสถาบัน พร้อมทั้งคำแนะนำในเรื่องชีวิตการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์คุณจะ ได้รับการอธ ิบายถึงสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับชีวิตในเมือง โอ๊คแลนด์ รวมทั้งการจัดซื้อบัตรโดยสารรถประจำทาง เรียน และการเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมกันนี้ คุณจะได้เยี่ยมชมโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนด้ว ย

สิ่งสำคัญที่สุ ด ที่ปรึกษาของคุณพร้อมที่จะคอยตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่คุณมี ทุกสัปดาห์

อาจารย์ผู้สอนจะมีส่วนร่วมในการศึกษาของนักเรียนเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า อย่างสม่ำเสมอ เรามีทีมงานที่ประกอบด้วยบุคคลากรจำนวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่านัก เรียน ทุกคน จะ ได้รับการดูแล เป็น อย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวันปฐมนิเทศน์ กรุณา กดที่นี่

Image

หลักสูตร

โรงเรียนของเราแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น ภาคฤดูร้อน , ภาคฤดูใบไม้ร่วง , ภาคฤดูหนาว และภาคฤดูใบไม้ผลิ รายละเอียดของหลักสูตรและวันเริ่มต้นการศึกษา กดที่นี่ คุณสามารถเริ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป วันจันทร์ใดก็ได้ เราเปิดเรียน 50 สัปดาห์ต่อปี โดยปิดเทอม 2 สัปดาห์ช่วงคริสมาสต์

เราเสนอหลักสูตรหลากหลาย อาทิเช่น ภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน เราเชี่ยวชาญในหลักสูตรการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เราเตรียมพร้อมนัก เรียน ของเราสำหรับการสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ รวมถึง เคมบริดจ์ (PET, FCE, CAE, CPE, และ BEC) TOEIC, IELTS และ TOEFL นักเรียนในแต่ละชั้น จะไม่เกิน 14 คน

ภาษาอังกฤษทั่วไป General English

การเรียนเต็มเวลา (Full-time) 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย 20 ชั่วโมง(60- นาที ) ในห้องเรียน และ3 ชั่วโมง(60- นาที ) ในศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ที่มีอาจารย์ควบคุม ดูแล

การเรียนแบบไม่เต็มเวลา(Part-time) คือ 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย 10 ชั่วโมง(60- นาที ) ในห้องเรียน และ3 ชั่วโมง(60- นาที ) ในศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ที่มีอาจารย์ควบคุม ดูแล

ห้องเรียนได้รับการจัดแบ่งออกเป็น 8 ระดับชั้น ตามมาตราฐานที่นานาชาติรับรอง จากระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูงสุด ภาษาที่ใช้ในแต่ละระดับได้รับการควบคุมจากหลักสูตรการสอนโดยละเอียด มีหนังสือประกอบการเรียนการสอนพร้อมทั้งกิจกรรมในห้องเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่า สนใจ

ตาราง เวลาเรียน

เวลาเรียนมี แตกต่างกัน โดย ทุกๆชั้นเรียนจะอยู่ช่วงระหว่าง 8.30 – 15.30 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ นัก เรียน ทุกคนจะได้รับตารางเรียนของตนเองในวันเริ่มต้นการศึกษา

ศูนย์การศึกษา ด้วยตนเอง

ศูนย์การศึกษาที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยจะช่วยให้นัก เรียน สามารถหาความรู้และข้อมูล ประกอบเพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ ชั่วโมงการใช้ศูนย์การศึกษาจะได้รับการบันทึกในตารางเรียนประจำสัปดาห์ของ

นักเรียน และสามารถขอใช้เพิ่มเติมได้ทั้งช่วงก่อนและหลังเข้าเรียน นอกจากนี้ ก่อนเริ่มต้นหลักสูตรอาจารย์จะ สามารถช่ว ย แนะนำนักเรียน จัดแผนการเรียนส่วนตัว เพื่อ นัก เรียน แต่ละคน จะได้นำไปใช้

ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า

ทางเลือกในเรื่องที่พักอาศัย

เราเสนอ

 • โฮมสเตย์ Homestay การอยู่อาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น
 • หอพักนัก เรียน
 • อพาร์ตเม้นท์

เราเลือกสรรค์ที่พักที่มีคุณภาพอย่างระมัดระวังโดยพิจารณาถึงความสะดวก เพียบพร้อมและความเอา ใ จใส่ ที่ให้แก่นัก เรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปภาพประกอบ กรุณา กดที่นี่

การอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์

เราเลือกครอบครัวอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นครอบครัวที่เป็นมิตร ระดับชีวิตและรูปแบบการอยู่อาศัยมีคุณภาพ และบ้านพักอยู่ในบริเวณที่ดี เรามีความภาคภูมิใจในครอบครัวที่ดูแลนักศึกษาของเราเป็นเวลานับปีมาแล้ว ชาวนิวซีแลนด์มีชื่อเสียงในด้านการดูแลและเอาใจใส่ และหากคุณพร้อมที่จะเป็นมิตร คุณจะได้รับมิตรภาพที่ยาวนาน ตลอดกาล การอยู่อาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น จะ รวมอาหารเย็นและอาหารเช้าในช่วงวันธรรมดา และอาหารครบชุดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นัก เรียน จะได้ห้องพักส่วนตัวที่สะดวกสบาย รวมถึงโต๊ะทำการบ้านดูหนังสือ หากมีนักศึกษาตั้งแต่ 2 คนหรือมากกว่านั้นในบ้านพัก นักเรียน เหล่านี้จะไม่พูดภาษาเดียวกัน นอกเสียจากเราจะได้รับการขอให้เพื่อนได้อยู่อาศัยด้วยกัน บ้านพักเหล่านี้จะอยู่ใกล้สถานีรถโดยสารและมักจะใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 20-40 นาทีเท่านั้น

หลังเลิกเรียนและกิจกรรมวันหยุด

ที่โรงเรียน เราสนับสนุนให้นัก เรียน ตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกันเราต้องการให้นัก เรียน ผ่อนคลายโดยการเข้าร่วม กิจกรรมหลังเลิกเรียนซึ่งจัดนำโดยอาจารย์ การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะได้รู้จักเพื่อน ต่างหลักสูตรและต่างระดับชั้น เราจัดทัศนศึกษาทุกเสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี โดยมีมัคคุเทศน์ที่มีประสบการณ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการนิยมรวมถึง แหล่งน้ำแร่โรโตรัว ถ้ำไวโตโม ทะเลสาบเทาโป สถานีสกีรัวเพฮู ชายหาดโคโรมันเดล และหมู่เกาะเบย์ออฟไอแลนด์

 

Image

Auckland

The facts

 • largest city in New Zealand
 • population of around 1.5 million
 • vibrant cosmopolitan city
 • important educational centre, with two universities and many other educational institutions
 • excellent quality of life (ranked 3rd in the world in the 2011 Mercer Quality of Living Survey)
 • safe (ranked 9th equal in the world with Wellington in Mercer’s Personal Safety Ranking)
 • economical (2011 Mercer Worldwide Cost of Living Survey ranked Auckland 118th out of the 214 cities surveyed. 1 = most expensive, 214 = least expensive)
 • known as the “City of Sails” because of the large number of boats per capita

Read a letter of welcome to Auckland to Languages International’s students from our Mayor, Len Brown.

Climate

Season    Spring    Summer    Autumn    Winter
Months    Sep – Nov    Dec – Feb    Mar – May    Jun – Aug
Mean daily
maximum / minimum
   18°C / 11°C    24°C / 12°C    20°C / 13°C    15°C / 9°C
Rain days    12    8    11    15

Things to do in Auckland

Auckland offers you…

 • islands, beaches and parks
 • international restaurants, bars and nightclubs
 • adventure activities
 • cultural events, including live music and open-air shows
 • art galleries, museums, theatres and cinemas
 • great variety in shopping
 • an ideal place to relax

Active Auckland

 • bungy jump off the Sky Tower
 • climb the Auckland Harbour Bridge
 • go sailing, kayaking, swimming or learn to dive
 • cycle, rollerblade, jog or walk along the beach front on Tamaki Drive and admire the view
 • try hang gliding or sky diving

Urban Auckland

 • experience the Ponsonby café scene
 • sample the nightlife – try the restaurants, bars and nightclubs at the Viaduct Harbour, Ponsonby Road, K Road, Parnell and Kingsland
 • go shopping in Newmarket or find a bargain at Dressmart

Relaxing in Auckland

 • go on a harbour cruise
 • go swimming or lie one of the beaches on the North Shore
 • have a picnic in one of the many city parks
 • get up close to penguins, sharks and stingrays at Kelly Tarlton’s Antartic Encounter and Underwater World

Explore the North Island

We can help you organize trips around the North Island. We offer great day and weekend tours with our local guides. Auckland is the gateway to the North Island and the ideal starting point for trips to….

Around Auckland (day trips)

 • Enjoy wild west coast beaches like Piha and Muriwai
 • Visit an island like Waiheke or Rangitoto
 • See the glow worms at Waitomo caves
 • Go snorkeling at the Goat Island Marine Reserve

Other North Island favourites (weekend trips or longer)

 • Bay of Islands
 • Coromandel peninsula
 • Napier (famous for its Art Deco architecture)
 • Hawkes Bay Wine Country
 • Raglan (popular with surfers)
 • Mt.Ruapehu (for skiing, snowboarding or hiking)
 • Rotorua
 • Taupo

What our students say about Auckland

Further information

To find out the best places to eat, shop, visit and enjoy near Languages International Auckland, see the Insiders’ Guide. In the guide, well-known Aucklanders share their local knowledge with you, showing you where you can find the best food, fashion, bars, art and other attractions in the downtown area. It is available in a few formats: download the app for your iPhone, iPad or Android device, or read the eBook version online.  Another good source of information is www.aucklandnz.com.

 

think new

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800

Welcome Thai Students to Study in New Zealand

การศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ ยินดีต้อนรับนักเรียนไทย
Welcome Thai Students to Study in New Zealand

nzlive

ประเทศนิวซีแลนด์ยินดีต้อนรับนักเรียนนานาชาติ ด้วยระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมของนิวซีแลนด์
ที่ได้รับสนับสนุนอย่างดีจากระบบของรัฐบาล รวมถึงระเบียบปฏิบัติการดูแลนักเรียนต่างชาติ
ทำให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

ประเทศนิวซีแลนด์ของเราดูแลนักเรียนนานาชาติระหว่างที่อยู่ในประเทศเป็นอย่างดี
ที่ผ่านมานิวซีแลนด์มีนักเรียนต่างชาติกว่าหนึ่งแสนคน ศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
โดยมีนักเรียน นักศึกษาชาวไทยหลายพันคน ที่เรียนอยู่ทั้งใน โรงเรียนมัธยม
สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สถาบันวิชาชีพ ทั่วประเทศ

highschool1

การศึกษานิวซีแลนด์ที่มีคุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
การเรียนการสอนจะเน้นการคิดและความเข้าใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ
และทักษะที่แต่ละคนมีความชำนาญ นอกจากนั้น ประเทศนิวซีแลนด์ยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม
มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนนานาชาติ
และอัตราค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ

home-bg

นักเรียนนักศึกษานานาชาติ ที่เลือก ศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถมั่นใจได้ว่า
จะได้รับความประทับใจในการ ศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ ซึ่งจะเป็นความทรงจำที่ดีไปตลอดชีวิต
จึงกล่าวได้ว่า นิวซีแลนด์เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมเพื่อการศึกษาและเป็นทางเลือก
ที่ผู้ปกครองควรพิจารณาเมื่อต้องการส่งบุตรหลานไป ศึกษาต่อต่างประเทศ

*ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800

*รูปภาพและข้อความทั้งหมดนี้ได้รับคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ห้ามมิให้ลอกเลียนแบบ แก้ไข คัดลอกด้วยวิธีการใดๆไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
หากสนใจกรุณาทำเรื่องขออนุญาตก่อนเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ที่อื่น
2001©copyright by Jasmine NZ Co.,Ltd.

English Schools in New Zealand

English Schools in New Zealand
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ประเทศนิวซีแลนด์

Image

ขอแนะนำ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนหลักสูตร Intensive English และ Academic English ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน จนถึง 1 ปีซึ่งเป็นการเรียนเต็มหลักสูตร (Academic Year Program) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการทำงานหรือเพื่อการศึกษาต่อ

 • Languages International (โอ๊คแลนด์)
 • Crown Institute of Studies (โอ๊คแลนด์)
 • AUT University : International House (โอ๊คแลนด์)
 • Nelson English Centre (เนลสัน)
 • Christchurch College of English: CCEL (ไครส์เชิร์ช และ โอ๊คแลนด์)
 • Christchurch Polytechnic Institute of Technology: CPIT (ไครส์เชิร์ช)
 • New Zealand Language Centres (เวลลิงตัน และ โอ๊คแลนด์)
 • Otago Polytechnic (ดันเนดิน)

Image

*คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

การเตรียมตัวล่วงหน้า กำหนดช่วงเวลาที่จะไปเรียนให้แน่นอน โดยมาติดต่อทำเรื่องสมัครเรียนล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ให้ขอเอกสารรับรองการทำงานไว้ก่อนลาออกจากงานเดิม ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานจบการศึกษา รูปถ่าย สมุดบัญชีธนาคารของตนเองหรือผู้ปกครอง ฯลฯ สามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้เลย

การชำระค่าใช้จ่าย ชำระค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (6-12 เดือน) และค่าที่พักล่วงหน้าหนึ่งเดือน โดยอัตราค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน ซึ่งจัสมินฯ จะเป็นผู้เจรจาขอส่วนลดจากสถาบันการศึกษาให้ โดยอาจจะได้ส่วนลดจากที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน

การขอวีซ่านักเรียน จัสมินฯ จะดำเนินการให้ทั้งหมดจนเรื่องเรียบร้อย ผู้สมัครไม่ต้องไปยื่นหรือสัมภาษณ์ที่สถานทูตเอง โดยจะยื่นวีซ่าก่อนเดินทางประมาณ 1 เดือน

ตั๋วเครื่องบิน จะซื้อเองหรือให้เราจัดการให้ก็ได้ ซึ่งเราจะซื้อตั๋วเครื่องบินได้ในราคานักเรียน และเป็นราคาขายส่งสำหรับตัวแทน จึงน่าจะเป็นราคาที่ประหยัดที่สุดแล้ว

ที่พัก แนะนำให้ไปพักกับครอบครัวนิวซีแลนด์ (โฮมสเตย์) ในช่วงเดือนแรก หลังจากนั้นจะพักอยู่ต่อหรือย้ายไปอยู่อพาร์ทเม้น/บ้านเช่า ก็สามารถสอบถามจากเพื่อนๆ ได้

ก่อนเดินทาง จัสมินฯ จะมีจัดปฐมนิเทศให้กับผู้สมัครเรียนทุกคน เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ การเดินทาง การเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในต่างแดน ฯลฯ

Image

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800

 

Jasmine NZ Education จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น

Image

จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น : Jasmine NZ Education
สำนักงานตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
New Zealand Education Office (Thailand)

ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ
ในการเป็นตัวแทนแต่งตั้งประจำประเทศไทย บริการฟรีครบวงจร
(Authorized Educational Representatives to Thailand)

Jasmine NZ Education เป็นสำนักงานตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์โดยตรงที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนแต่งตั้งอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ (NZQA) ภายใต้การดูแลของศูนย์การศึกษาฯ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

Jasmine NZ Education เป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำและไป-กลับของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สถาบันเทคโนโลยีของรัฐและเอกชน สถาบันสอนภาษาของรัฐและเอกชน ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิชาชีพ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม คอมพิวเตอร์ ไอที การกีฬา การอาหาร การบิน การแพทย์ ฯลฯ ทั่วประเทศ ดำเนินการตามระเบียบการดูแลนักเรียนนานาชาติของนิวซีแลนด์ (NZ Code of Practice for International Students)

Jasmine NZ Education นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเลือกสถาบันที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละคน ด้วยที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์สูงโดยตรงในการศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ และได้รับสิทธิ์พลเมืองของนิวซีแลนด์ ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองและนักเรียนให้ประสบความสำเร็จมาเป็นเวลานานกว่า 14 ปี  รู้ถึงปัญหาและการแก้ไขต่างๆ ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ปกครองได้มั่นใจว่าได้รับคำแนะนำและดูแลจากผู้ที่มีความเข้าใจจริงในความต้องการของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นจำนวนมาก

Jasmine NZ Education เป็นศูนย์กลางแนะนำสถาบันการศึกษา ดำเนินการสมัครเรียน แนะนำเรื่องการเตรียมเอกสาร-การเดินทาง จัดหาที่พักแบบที่ต้องการ และผู้มาต้อนรับนักเรียนที่สนามบิน จัดหาผู้ดูแลพิเศษสำหรับนักเรียนมัธยม ยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ซื้อตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน การจัดทำบัตรประกันสุขภาพนักเรียน บัตรนักศึกษานานาชาติ (ISIC) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)

Jasmine NZ Education เป็นตัวแทนแต่งตั้งประจำประเทศไทยขององค์กรประกันสุขภาพและการเดินทางของประเทศนิวซีแลนด์ (Unicare: Travel and Medical Insurance Organization)

Jasmine NZ Education บริการจัดหาที่พักและจัดโปรแกรมการเดินทางให้ผู้ปกครองที่ต้องการไปส่งหรือไปเยี่ยมนักเรียน เตรียมความพร้อมของนักเรียนล่วงหน้าในเรื่องภาษาอังกฤษ นักเรียนของ Jasmine NZ ทุกคนทั่วประเทศจะได้รับการเอาใจใส่ติดตาม Jasmine NZ ยังดูแลนักเรียนตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา และช่วยประสานงานหากนักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นบริการฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ

จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น Jasmine NZ Education ให้บริการแนะแนวการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจไป ศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท เอ็มบีเอ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ฯลฯ โดยสามารถให้บริการแก่นักเรียน-นักศึกษาได้อย่างครบวงจร ณ ที่เดียว ตั้งแต่การแนะนำหลักสูตรและเลือกสถาบันชั้นนำที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนที่สุด ช่วยดำเนินการสมัครเรียน การติดตามผลการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย การจัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน และจัดผู้มาต้อนรับที่สนามบินนิวซีแลนด์ บริการยื่นขอวีซ่านักเรียน จากสถานทูตฯ และการจัดปฐมนิเทศนักเรียนก่อนการเดินทาง โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ (One-Stop-Free-Service)

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800

สำนักงานตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

สำนักงานตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
New Zealand Education Office (Thailand)

Image

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด ดำเนินการเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เปิดมานานกว่า 10 ปี (New Zealand Education Office) เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทุกระดับทั่วประเทศนิวซีแลนด์
บริการฟรีครบวงจร One-Stop-Free-Services

ได้รับประกาศนียบัตรตัวแทนระดับสูงสุด First Class Agent และ Gold Award จากสถาบันชั้นนำของนิวซีแลนด์ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ New Zealand Specialist Agent จากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (Embassy of New Zealand)

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800

*รูปภาพและข้อความทั้งหมดนี้ได้รับคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ห้ามมิให้ลอกเลียนแบบ แก้ไข คัดลอกด้วยวิธีการใดๆไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
หากสนใจกรุณาทำเรื่องขออนุญาตก่อนเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ที่อื่น
2001-2012©copyright by Jasmine NZ Co.,Ltd.

North Shore International Academy (NSIA)

Nsia

Welcome to North Shore International Academy

North Shore International Academy (NSIA) warmly welcomes you to the world of hospitality, co-founded by Otto Groen QSM, the pioneer of New Zealand Hospitality Industry, NSIA has attained a solid reputation endorsed by achieving the coveted National Training Excellence Award for six consecutive years from 2006 to 2011. In addition, we secured the Westpac Excellence in Business (Hospitality & Tourism, Best Emerging and Marketing) Awards.

Banner1

We are committed to the intellectual, personal, and professional growth of our students through dedication to excellence in teaching, training, research and service. NSIA has a multi-resource environment to facilitate students’ learning and provides state of the art facilities to enhance the success of our students. We aim to achieve global excellence in the sustained preparation of students for the futures they aspire to achieve.

Banner-2

You will enjoy a truly international and multicultural environment, make friends and develop a network with your fellow students from over 30 different nationalities. We are honoured to welcome you to our Academy and look forward to helping you to create a wonderful future.

From NSIA Management Team

Services

World Class Training Programmes

NSIA offers a variety of world class training programmes fusing hospitality management and culinary studies and is committed to providing quality, creative and professional education in the hospitality domain. Drawing knowledge and experiences from a diverse range of industry associations, NSIA is able to deliver a contemporary and innovative teaching approach.

Graduates

Facilities

To support student learning the Academy provides all relevant educational facilities and required resources. These include commercial training kitchens, production kitchen, demonstration kitchen, cocktail and wine training centre, coffee training centre, Café restaurant, training restaurant, commercial bar & restaurant, library, computer labs and multi-functional classrooms. The Academy constantly attempts to gain feedback from students about their learning needs and upgrades its facilities and increases the supply of resources to meet growing demands.

Banner-4

Cookery

Diploma in Professional Cookery Level 5

Diploma in International Cookery and Patisserie Level 5

 

Hospitality

Diploma in Hotel, Hospitality and Management Level 5

NSIA Diploma in Hospitality Management Level 5

English

General English is an intensive ESL (English as a Second Language) course designed for students who wish to improve their English for communication, job, and tertiary study purposes. Classes are organised according to the student’s level of English, which is determined with our testing system. During the lessons, the students will learn new words (vocabulary), improve their reading, writing, listening, and speaking skills, and refine the grammar. In addition to classroom-based theory studies, students will be able to discover more about the hospitality industry through restaurant, kitchen trips, industry visits, and participation in cultural activities.

Duration: 4-48 weeks

Total hours per week: 25 hours (Monday to Friday)

Downloads

Things to download

Banner-3

 

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800

New Zealand Education Office (Thailand)

Jasmine NZ Education

JNZ-SJ

*ONE-STOP-FREE-SERVICES.

 • -More than 10 years’ experience in New Zealand Education counselling. (Established/Registered as a company since 2001.)
 • -Provide services for students in applying for English course, High School and University Degrees.
 • -Certified agent provides all services to our students with free of charge.
 • -New Zealand Education Authorized Agent to Thailand.
 • -Represent for the institutions certified by NZ Embassy.
 • -Gold Agent Award (by Crown Institute, 2006)
 • -First Class Agent Award (by Cambridge, 2008)
 • -New Zealand Specialist Agent (by Education New Zealand, 2011)

Useful websites:

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800