English New Zealand Schools

ENZ1

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Study English in New Zealand.

 • Meet English New Zealand Standards for academic and management criteria.
 • Meet government regulations for accreditation and pastoral care.
 • Offer a diverse nationality mix so you can make friends from a lot of different countries.
 • Employ highly qualified and experienced teachers.
 • Provide quality facilities and resources.
 • Offer courses including beginner to advanced levels, internationally recognised exams and academic preparation programmes.
 • Offer advice and help you with accommodation, weekend excursions and after school activities.
 • Protect students’ fees.

english nz

สถาบันภาษาชั้นนำของนิวซีแลนด์

home-bg

You can: Study English and travel:

 • Tourism is a very big attraction – we’re a small, safe and peaceful country (4.3m people) but we’re known for our great outdoors, adventure, cultural activities and friendly welcoming people.
 • The New Zealand Tourism site will give you an idea of what’s on offer. Study during the week and choose activities like bungy jumping, skiing, hiking, rafting, or exploring local culture in your free time. You might prefer to shop at a local market, visit a museum, or meet with friends at a local café – it’s your choice and there’s so much to choose from.

http://www.youtube.com/watch?v=O64cN2rCFvQ Study English and work:

 • Many students at English New Zealand schools can work up to 20 hours per week if they have a Student Visa.
 • Working Holiday Visa holders can also study a short course of English as part of a New Zealand experience.

Study English then study some more:

 • We have English language courses and exams to prepare you for further study.
 • We have world class high schools, colleges, institutes of technology and universities if you want to continue studying in New Zealand.
 • Many English New Zealand schools have agreements with other education providers so students can easily move from English language study to other kinds of courses.

You can search for member schools in cities that interest you the most and make an enquiry to several schools in a particular city.

ghfgh

For more information about study in New Zealand: The Tourism New Zealand website has lots of great information about our country. Two really great videos about New Zealand are: The New Zealand Story The New Zealand Education Story Check with Immigration NZ about visa requirements and conditions for students from your country.

English New Zealand School Directory

English New Zealand Directory This directory provides an overview of English New Zealand and its member schools. The summary of each member school includes information about facilities, courses, main nationalities and contact details.

 

สำนักงานตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย New Zealand Education Office (Thailand)

*บริการฟรี ครบวงจร ONE-STOP-FREE-SERVICES.

 • More than 13 years experience in New Zealand Education counselling. (*Established/Registered as a company since ’2001.)
 • (*Established/Registered as a company since ’2001.)
 • Gold Agent Award (by Crown Institute, 2006)
 • First Class Agent Award (by Cambridge, 2008)
 • New Zealand Specialist Agent (by Education New Zealand, 2011)
 • Education New Zealand Trained Agent (by Education New Zealand, 2014)

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด ดำเนินการเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เปิดมานานกว่า 13 ปี (New Zealand Education Office) เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทุกระดับทั่วประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้รับประกาศนียบัตรตัวแทนระดับสูงสุด First Class Agent และ Gold Award จากสถาบันชั้นนำของนิวซีแลนด์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ New Zealand Specialist Agent จากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (Embassy of New Zealand) ตั้งแต่ปี 2011 และได้รับประกาศนียบัตร Education New Zealand Trained Agent ปี 2014

nz trained agent

*บริการฟรี ครบวงจร ONE-STOP-FREE-SERVICES.

 • More than 17 years experience in New Zealand Education counselling. (*Established/Registered as a company since ’2001.)
 • (*Established/Registered as a company since ’2001.)
 • Gold Agent Award (by Crown Institute, 2006)
 • First Class Agent Award (by Cambridge, 2008)
 • New Zealand Specialist Agent (by Education New Zealand, 2011)
 • Education New Zealand Trained Agent (by Education New Zealand, 2014)

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด ดำเนินการเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เปิดมานานกว่า 17 ปี (New Zealand Education Office) เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทุกระดับทั่วประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้รับประกาศนียบัตรตัวแทนระดับสูงสุด First Class Agent และ Gold Award จากสถาบันชั้นนำของนิวซีแลนด์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ New Zealand Specialist Agent จากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (Embassy of New Zealand) ตั้งแต่ปี 2011 และได้รับประกาศนียบัตร Education New Zealand Trained Agent ปี 2014

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
โทรมือถือ 089-642-4444
อีเมล bunyawat@jnzonline.com

บริการฟรี ครบวงจร ณ ที่เดียว : One-Stop-Free-Services

nzlive

จัสมิน เอ็นแซด.. บริการฟรี ครบวงจร ณ ที่เดียว : One-Stop-Free-Services

สำนักงานตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย -จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษานิวซีแลนด์ ให้บริการแก่นักเรียนและผู้สนใจในการไป ศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ทุกระดับชั้น เช่น ปริญญาตรี โท เอก ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น-ยาว ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา ฯลฯ โดยไม่คิดค่าบริการ

Education-you-can-trust

*เราช่วยทำให้การเดินทางไปศึกษาต่อนิวซีแลนด์เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

 •     บริการฟรีในการสมัครเรียน วางแผนการศึกษา ประสานงานกับสถาบันฯ ในการขอใบตอบรับเข้าเรียน และช่วยดำเนินการขั้นตอนการสมัครเรียนอย่างครบถ้วน
 •     แจ้งข่าวโปรโมชั่นพิเศษ ทุนการศึกษา
 •     จัดหาที่พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ (Homestay) ติดต่อจองหอพักของมหาวิทยาลัย (University Hall of Resident) หอพักนักเรียนนานาชาติ (Hostel) ห้องชุด อพาตเมนท์ (Apartment)
 •     จัดรถมารับนักเรียนที่สนามบินพร้อมผู้ต้อนรับและนำนักเรียนไปส่งยังบ้านพัก (Airport Meet & Greet Service)
 •     จองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน จัดทำบัตรนักศึกษานานาชาติ (International Students ID Card)
 •     บริการขอวีซ่านักเรียนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ (Visa Applications) ให้กับนักเรียนของเรา รวมถึงวีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับผู้ปกครองนักเรียน

บริการฟรี ครบวงจร ณ ที่เดียว : One-Stop-Free-Services

 •     ที่ปรึกษาในการเตรียมเรื่องเอกสารรับรองสถานะทางการเงิน (Financial Statement) การโอนชำระเงินระหว่างประเทศ การเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียน บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต
 •     การจัดปฐมนิเทศนักเรียนทุกคนก่อนการเดินทางอย่างจริงจังเพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้อง แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานระหว่างการเดินทาง การใช้สนามบิน ฯลฯ (Oriantation Day)
 •     จัดโปรแกรมการเดินทางสำหรับผู้ปกครองที่ไปส่ง-เยี่ยมนักเรียน จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก รถเช่า ขอวีซ่าให้ผู้ปกครอง
 •     บริการนัดเยี่ยมชมโรงเรียนและสถาบันต่างๆ แก่ผู้ปกครองก่อนตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้บุตรหลาน (School Visit)
 •     ระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่เราที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียน พร้อมช่วยสมัครเรียนต่อในสถาบันเดิม หรือต่างสถาบัน สมัครเรียนมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอื่นๆ ให้โดยที่นักเรียนไม่ต้องเดินทางกลับมา

think new

 •     ที่ปรึกษาในการจัดหาและย้าย Homestay เปลี่ยนแปลงที่พัก แนะนำอพาร์ตเมนต์ ต่อวีซ่า เปลี่ยนประเภทวีซ่า การเปลี่ยนเที่ยวบินเดินทางกลับ ประกันสุขภาพ ฯลฯ
 •     เป็นตัวกลางในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนที่เพิ่งเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์ (Jasmine NZ Students) เพื่อที่รุ่นพี่จะสามารถให้การแนะนำและช่วยเหลือรุ่นน้องๆ ในการปรับตัว การใช้ชีวิตและเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ
 •     แนะนำการเดินทาง การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ในช่วงวันหยุด-ปิดภาคเรียน (School Holiday Trip) แนะนำการจองที่พักราคาประหยัด (Youth Hostel, Backpacker, Bed & Breakfast)
 •     พบปะสังสรรค์เพื่อรักษามิตรภาพอันดีสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (Jasmine NZ Student’s Meeting)
 •     บริการ สมัครเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือต้องการสมัครโดยตรงกับทางสถาบัน (เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้หรือมีประสบการณ์ในการสมัครเรียนต่อต่างประเทศแล้ว)
 •     บริการข้อมูลทางอีเมล์ และผ่านทางเว็บไซต์ http://www.jnzonline.com โดยผู้สนใจสามารถกรอกราย ละเอียดต่างๆ และสมัครเรียน กับสถาบันต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานฯ

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
สายด่วน: 089∙642∙4444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
อีเมล bunyawat@jnzonline.com
Email: jnzonline@gmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

New Zealand Education Office (Thailand)

JNZ-SJ

สำนักงานตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
New Zealand Education Office (Thailand)

*บริการฟรี ครบวงจร ONE-STOP-FREE-SERVICES.

 • More than 14 years’ experience in New Zealand Education counselling. (*Established/Registered as a company since ’2001.)
 • Certified agent provides all services to our students with free of charge.
 • New Zealand Education Authorized Agent to Thailand.
 • Represent for the institutions certified by NZ Embassy.
 • Gold Agent Award (by Crown Institute, 2006)
 • First Class Agent Award (by Cambridge, 2008)
 • New Zealand Specialist Agent (by Education New Zealand, 2011)
 • Provide services in applying for English course, high school and university.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด ดำเนินการเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ บริษัทเปิดมานานกว่า 14 ปี (New Zealand Education Office) เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทุกระดับทั่วประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้รับประกาศนียบัตรตัวแทนระดับสูงสุด First Class Agent และ Gold Award จากสถาบันชั้นนำของนิวซีแลนด์ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ New Zealand Specialist Agent จากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (Embassy of New Zealand)

nzeducationnet

จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น: บริการฟรี ครบวงจร ณ ที่เดียว : One-Stop-Free-Services

จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษานิวซีแลนด์ ให้บริการแก่นักเรียนและผู้สนใจ ศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ทุกระดับชั้น เช่น ปริญญาตรี โท เอก ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น-ยาว ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา ฯลฯ โดยไม่คิดค่าบริการ

 • บริการฟรีในการสมัครเรียน วางแผนการศึกษา ประสานงานกับสถาบันฯ ในการขอใบตอบรับเข้าเรียน Offer of Place & Invoice  แจ้งข่าวสารโปรโมชั่นพิเศษ ทุนการศึกษา
 • จัดหาที่พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ (Homestay & Farmstay) ติดต่อจองหอพักของมหาวิทยาลัย (University Hall of Resident) หอพักนักเรียนนานาชาติ (Hostel) อพาร์ตเมนท์ (Apartment)
 • จัดรถมารับนักเรียนที่สนามบินพร้อมผู้ต้อนรับและนำนักเรียนไปส่งยังบ้านพัก (Airport Meet & Greet Service)
 • จองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน จัดทำบัตรนักศึกษานานาชาติ (International Students ID Card)
 • บริการขอวีซ่านักเรียนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ (Visa Applications) ให้กับนักเรียนของเรา รวมถึงวีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับผู้ปกครองนักเรียน
 • ที่ปรึกษาในการเตรียมเรื่องเอกสารรับรองสถานะทางการเงิน (Financial Statement) การโอนชำระเงินระหว่างประเทศ การเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียน บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต
 • การจัดปฐมนิเทศนักเรียนทุกคนก่อนการเดินทางอย่างจริงจังเพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้อง แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างการเดินทาง การใช้สนามบิน ฯลฯ (Oriantation Day)
 • จัดโปรแกรมการเดินทางสำหรับผู้ปกครองที่ไปส่ง-เยี่ยมนักเรียน จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก รถเช่า ขอวีซ่าท่องเที่ยวให้ผู้ปกครอง
 • บริการนัดเยี่ยมชมโรงเรียนและสถาบันต่างๆ แก่ผู้ปกครองก่อนตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้บุตรหลาน (School Visit)
 • ระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่เราที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียน พร้อมช่วยสมัครเรียนต่อในสถาบันเดิม หรือต่างสถาบัน สมัครเรียนมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอื่นๆ ให้โดยที่นักเรียนไม่ต้องเดินทางกลับมา
 • ที่ปรึกษาในการย้าย Homestay เปลี่ยนแปลงที่พัก แนะนำอพาตเมนต์ ต่ออายุวีซ่า เปลี่ยนประเภทวีซ่า การเปลี่ยนเที่ยวบินเดินทางกลับ การต่ออายุประกันสุขภาพ ฯลฯ
 • เป็นตัวกลางในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนที่เพิ่งเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์ (Jasmine NZ Students) เพื่อที่รุ่นพี่จะสามารถให้การแนะนำและช่วยเหลือรุ่นน้องๆ ในการปรับตัว การใช้ชีวิตและเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ
 • แนะนำการเดินทาง การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ในช่วงวันหยุด-ปิดภาคเรียน (School Holiday Trip) ติดต่อจองที่พักราคาประหยัด (Youth Hostel, Backpacker, Bed & Breakfast)
 • บริการสมัครเรียนออนไลน์สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ที่จะเป็นการสมัครโดยตรงกับทางสถาบัน (เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้หรือมีประสบการณ์ในการสมัครเรียนต่อต่างประเทศแล้ว) นักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดเช่นเดียวกันทั้งในเรื่องของการเตรียมตัวเดินทาง บริการขอวีซ่า และอื่นๆ
 • บริการข้อมูลทางอีเมล์ และ Apply-Online ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.jnzonline.com โดยผู้สนใจสามารถกรอกราย ละเอียดต่างๆ และสมัครเรียน กับสถาบันต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานฯ หลังจากนั้นจะได้รับเอกสารตอบรับเข้าเรียน (Offer of Place) และเอกสารแจ้งยอดค่าใช้จ่าย (Invoice) ส่งตรงไปที่ท่าน ตามที่อยู่ที่ได้ให้ข้อมูลไว้

Jasmine NZ Education: เราช่วยทำให้การเดินทางไปศึกษาต่อนิวซีแลนด์เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800

นิวซีแลนด์ ตั้งเป้าเป็นที่ 1 ในใจนักเรียนไทยด้วยการเรียนแบบเฟิร์สคลาส

Image

นิวซีแลนด์ ตั้งเป้าเป็นที่ 1 ในใจนักเรียนไทยด้วยการเรียนแบบเฟิร์สคลาส ภายใต้แรงขับเคลื่อน “คุณภาพที่เหนือกว่า”

ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ เชื่อมั่นในศักยภาพของความคิดริเริ่มแนวใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศทางเลือกอันดับแรกของนักเรียนไทยที่ต้องการจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ผลการศึกษาล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ถูกนำไปเปรียบเทียบในการทำสำรวจในหมู่นักเรียนต่างชาติที่ปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจมากที่สุด ผลการวัดระดับความพึงพอใจต่อประเทศนิวซีแลนด์ได้รับคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะจากตัวชี้วัดสำคัญๆ เช่น รูปแบบการสอน บุคลากร ทักษะความรู้ ความปลอดภัย และค่าใช้จ่าย

ประธานกรรมการบริหาร Education New Zealand กล่าวว่า “เรารู้สึกพอใจกับการที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ให้ความสำคัญ และให้ความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจที่มีแนวความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาในแวดวงธุรกิจการศึกษาระหว่างประเทศ และเราก็ชื่นชมกับความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเรื่องการยกระดับให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศเพื่อให้บริการด้านการศึกษา

Image

การพัฒนาระเบียบและข้อปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมือง และการเจรจาต่อรองข้อตกลงทางการค้า” คุณคาร์ลีน เดวิส ทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “แม้ว่านิวซีแลนด์จะเป็นประเทศทางเลือกที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักเรียนไทยที่คิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา แต่ที่เห็นได้ชัด คือ ประเทศไทยเป็นตลาดของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อมองในภาพรวมแล้ว กลับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีโอกาสการเติบโตของตลาดการศึกษาในทุกๆ ระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดการเรียนภาษาอังกฤษ และการศึกษาสายวิชาชีพ” “เนื่องจากประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความสำคัญ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น พร้อมๆกับการเผยแพร่แนวความคิดใหม่ๆ ในแบบฉบับของนิวซีแลนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

คุณเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการ Education New Zealand ประจำประเทศไทย จึงได้จัดนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ ขึ้นใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน ผู้ที่เข้าชมงานจะได้พบทุกแง่มุมของความเป็นนิวซีแลนด์ และจะได้พบคำตอบว่าการเรียนในประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคนไทยหรือไม่ คุณคาร์ลีน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการให้บริการการศึกษาที่ดีกว่า และในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เราจึงริเริ่มที่จะเปิดตัว Education New Zealand สำนักงานประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายในเดือนนี้” คุณเกวลิน กล่าวว่า “เรานำแนวการประชาสัมพันธ์การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ที่น่าดึงดูดใจมาปรับใช้ร่วมกับการให้ความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆด้วย”

Image

นิทรรศการการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์  จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “A Fresh Start for Your Exciting Future” ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสดใหม่มากมาย คือ

– การพูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และเชื่อถือได้จากประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตรี โท และเอก สถาบันสายวิชาชีพ และวิชาการเฉพาะ โรงเรียนระดับประถม โรงเรียนระดับมัธยม และโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ พร้อมมอบสิทธิพิเศษเฉพาะในงาน

– ทุนการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ – กิจกรรมสดใหม่ เช่น การแสดงสาธิตการทำอาหารหลากหลายเมนูสุดพิเศษสไตล์นิวซีแลนด์ และสินค้านำเข้าจากนิวซีแลนด์

– การมอบรางวัลผู้โชคดีรับทุนพิเศษจากกิจกรรม “Write & Win” ประกวดการแข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อ “How Much do You Know about New Zealand?”

– พบปะพูดคุย และเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่านิวซีแลนด์จากหลากหลายวงการ

– การสัมมนาจากการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ในหัวข้อ “วางแผนท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ด้วยตัวคุณเอง”

ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ได้ให้การสนับสนุนการใช้แนวคิดใหม่ๆ ในทุกๆด้านของภาคธุรกิจการศึกษามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยมากขึ้น การส่งเสริม และผลักดันการนำวิธีทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้เป็นแรงขับเคลื่อน นักเรียนไทยทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถม ไปจนถึงปริญญาเอกต่างค้นพบสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ให้ประสบการณ์ระหว่างเรียนแบบเหนือชั้น การปรับเปลี่ยนตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สามารถยืนยันถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งข้อเท็จจริงจากผลการสำรวจหลายๆ ฉบับได้ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนต่างชาติขณะที่เรียนอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ต่างพึงพอใจกับประสบการณ์ระหว่างเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนของประเทศนิวซีแลนด์
ที่มาข้อมูล: Education New Zealand Trust

Image

Education New Zealand เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลนิวซีแลนด์เพื่อให้บริการด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ และมีภารกิจหลักตามแนวทางปฏิบัติ ‘NZ Inc’ เพื่อการให้บริการทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ไปยังประเทศอื่นๆ

Education New Zealand ได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจการศึกษาเพื่อการส่งออกการศึกษาเป็นสำคัญ โดยองค์กรนี้ทำงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานผู้บริหารอิสระ และคณะกรรมการที่ได้รับเลือกจากสถาบันที่ได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองดูแลนักเรียนต่างชาติ (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students).

New Zealand Trade & Enterprise (NZTE) เป็นหน่วยงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ที่ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนบริษัทนิวซีแลนด์ในการนำสินค้า และบริการให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ และร่วมทำงานกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานการบินนิวซีแลนด์ (Aviation New Zealand) ในการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละธุรกิจ และเชื่อมโยงบริษัทให้ได้รับโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ