Study & Work in New Zealand นิวซีแลนด์ประกาศนโยบายใหม่

englishschools

นิวซีแลนด์ประกาศนโยบายใหม่ ให้สิทธิ์นักศึกษาต่างชาติทำงานหารายได้ระหว่างเรียนมากขึ้นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในการศึกษาต่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียน/ประกาศนโยบายใหม่เพื่อจูงใจให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์มากขึ้นในทุกระดับ ล่าสุดให้สิทธิ์นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไปทำงานหารายได้ระหว่างเรียน โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 เป็นต้นไป

27411397-nzeducation

นางสาวเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านการศึกษาประเทศไทย การศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า “ประกาศดังกล่าวจะเอื้อให้นักศึกษาหาประสบการณ์การ
ทำงาน ระหว่างศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแล้ว การทำงานยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อจบการศึกษาออกไป

ทั้งนี้จากนโยบายล่าสุดที่ประกาศออกมาโดยการกระทรวงอุดมศึกษา ทักษะ และการจ้างงาน ร่วมกับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ ระบุว่า นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14-24 สัปดาห์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่นักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา สามารถทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนของแต่ละเทอม ส่วนนักศึกษาต่างชาติ (กรณีนักศึกษาวิจัย) ระดับปริญญาโทและเอก สามารถทำงานได้ไม่จำกัด”

SCAN_H017  SCAN_H015

“นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาหลายแห่งในเรื่องการพิจารณาและอำนวยความสะดวกด้านการให้วีซ่าแก่นักศึกษาของสถาบันเหล่านั้นด้วย โดยขณะนี้นำร่องในสถาบันการศึกษาชั้นนำ 25 แห่งและมีแผนจะขยายความร่วมมือไปยังแห่งอื่นๆ ในปี 2015 คาดว่าจะช่วยส่งเสริมแวดวงการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ให้เติบโตขึ้นอีก

นักศึกษาต่างชาติจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนรู้ภายใต้มาตรฐานการศึกษาระดับพร้อมกับหาประสบการณ์จากการทำงานจริงและแน่ใจได้ว่าจะมีช่องทางหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนของตนด้วย” นางสาวเกวลิน กล่าวเสริม รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้จัดทำเว็บไซต์ http://www.nzstudywork.com

logo2

nzeducationnet

สำนักงานตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย New Zealand Education Office (Thailand)

*บริการฟรี ครบวงจร ONE-STOP-FREE-SERVICES.

  • More than 14 years experience in New Zealand Education counselling. (*Established/Registered as a company since ’2001.)
  • (*Established/Registered as a company since ’2001.)
  • Gold Agent Award (by Crown Institute, 2006)
  • First Class Agent Award (by Cambridge, 2008)
  • New Zealand Specialist Agent (by Education New Zealand, 2011)
  • Education New Zealand Trained Agent (by Education New Zealand, 2014)

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด ดำเนินการเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เปิดมานานกว่า 14 ปี (New Zealand Education Office) เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทุกระดับทั่วประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้รับประกาศนียบัตรตัวแทนระดับสูงสุด First Class Agent และ Gold Award จากสถาบันชั้นนำของนิวซีแลนด์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ New Zealand Specialist Agent จากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (Embassy of New Zealand) ตั้งแต่ปี 2011 และได้รับประกาศนียบัตร Education New Zealand Trained Agent ปี 2014

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-018-3559 มือถือ 089-642-4444
อีเมล bunyawat@jnzonline.com