Study & Work in New Zealand นิวซีแลนด์ประกาศนโยบายใหม่

englishschools

นิวซีแลนด์ประกาศนโยบายใหม่ ให้สิทธิ์นักศึกษาต่างชาติทำงานหารายได้ระหว่างเรียนมากขึ้นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในการศึกษาต่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียน/ประกาศนโยบายใหม่เพื่อจูงใจให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์มากขึ้นในทุกระดับ ล่าสุดให้สิทธิ์นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไปทำงานหารายได้ระหว่างเรียน โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 เป็นต้นไป

27411397-nzeducation

นางสาวเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านการศึกษาประเทศไทย การศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า “ประกาศดังกล่าวจะเอื้อให้นักศึกษาหาประสบการณ์การ
ทำงาน ระหว่างศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแล้ว การทำงานยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อจบการศึกษาออกไป

ทั้งนี้จากนโยบายล่าสุดที่ประกาศออกมาโดยการกระทรวงอุดมศึกษา ทักษะ และการจ้างงาน ร่วมกับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ ระบุว่า นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14-24 สัปดาห์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่นักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา สามารถทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนของแต่ละเทอม ส่วนนักศึกษาต่างชาติ (กรณีนักศึกษาวิจัย) ระดับปริญญาโทและเอก สามารถทำงานได้ไม่จำกัด”

SCAN_H017  SCAN_H015

“นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาหลายแห่งในเรื่องการพิจารณาและอำนวยความสะดวกด้านการให้วีซ่าแก่นักศึกษาของสถาบันเหล่านั้นด้วย โดยขณะนี้นำร่องในสถาบันการศึกษาชั้นนำ 25 แห่งและมีแผนจะขยายความร่วมมือไปยังแห่งอื่นๆ ในปี 2015 คาดว่าจะช่วยส่งเสริมแวดวงการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ให้เติบโตขึ้นอีก

นักศึกษาต่างชาติจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนรู้ภายใต้มาตรฐานการศึกษาระดับพร้อมกับหาประสบการณ์จากการทำงานจริงและแน่ใจได้ว่าจะมีช่องทางหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนของตนด้วย” นางสาวเกวลิน กล่าวเสริม รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้จัดทำเว็บไซต์ http://www.nzstudywork.com

logo2

nzeducationnet

สำนักงานตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย New Zealand Education Office (Thailand)

*บริการฟรี ครบวงจร ONE-STOP-FREE-SERVICES.

  • More than 17 years experience in New Zealand Education counselling. (*Established/Registered as a company since ’2001.)
  • (*Established/Registered as a company since ’2001.)
  • Gold Agent Award (by Crown Institute, 2006)
  • First Class Agent Award (by Cambridge, 2008)
  • New Zealand Specialist Agent (by Education New Zealand, 2011)
  • Education New Zealand Trained Agent (by Education New Zealand, 2014)

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด ดำเนินการเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เปิดมานานกว่า 17 ปี (New Zealand Education Office) เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทุกระดับทั่วประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้รับประกาศนียบัตรตัวแทนระดับสูงสุด First Class Agent และ Gold Award จากสถาบันชั้นนำของนิวซีแลนด์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ New Zealand Specialist Agent จากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (Embassy of New Zealand) ตั้งแต่ปี 2011 และได้รับประกาศนียบัตร Education New Zealand Trained Agent ปี 2014

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
โทรมือถือ 089-642-4444
อีเมล bunyawat@jnzonline.com