Languages International

Image

Image

Languages International

ขอต้อนรับ คุณเข้า สู่ Languages International เราตั้งอยู่ ใ นอาคาร อันเป็นมรดกทาง ประวัติศาสตร์จำนวน 5 หลัง ที่ตั้งอยู่ทั้งภายในและรอบบริเวณ ธรรมชาติอันสวยงามของ สวนอัลเบิร์ต เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เราเสนอการกวดวิชาที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้ง ให้การเอาใจใส่อย่างเป็นส่วนตัวในบรรยากาศที่น่า อบอุ่น ที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสพบปะผู้คนจากทั่วโลก การมี เพื่อนคู่เรียนที่ดี, ความรู้ที่เหมาะสม, คณะอาจารย์ที่เป็นมิตร, การดูแลจากครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ และกิจกรรมหลังเลิกเรียนมากมาย จะช่วยสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะเพลิดเพลินและพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมกับความสำเร็จในประเทศที่สวยงามของเรา Languages International ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1978 เรา เป็นสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงยอด เยี่ยม ทั่วโลกในด้านคุณภาพและความเชื่อถือ พร้อมทั้ง ด้าน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

Image

สิ่งที่เราพร้อมเสนอให้คุณ

 • สถานที่ที่น่า เรียน
 • คณะอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นมิตร อาจารย์ระดับสูงของเราทุกท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโททางสาขาภาษาศาสตร์
 • จำนวนนักเรียน ไม่เกินชั้นละ 14 คน
 • การผสมผสานระหว่าง นัก เรียน จากภาคพื้น ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย และแปซิฟิคตอนใต้
 • ห้องเรียนที่ สะดวก สบาย ภาย ในอาคาร เก่าแก่ทาง ประวัติศาสตร์
 • หลักสูตรการเรียนที่หลากหลายให้เลือกเพื่อ อ นาคตของคุณ
 • ศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ที่ประกอบด้วย เครื่องอำนวยความสะดวกทาง คอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
 • สถิติสูงสม่ำเสมอของนัก เรียน ที่สอบผ่าน
 • ห้องพักผ่อน สำหรับนักเรียน
 • อีเมล และ อินเตอร์เนต ฟรี
 • หนังสือเรียนหลัก ฟรี
 • บริการรับ นักเรียนจาก สนามบิน หาก แจ้งความ ต้องการ
 • รายการกิจกรรมสังสรรค์ สำหรับนักเรียน
 • บริการ ทัศนศึกษา สุดสัปดาห์
 • บาร์บีคิว และงานเลี้ยง

Image

ที่ปรึกษาและสำนักงานสนับสนุนการศึกษา

เรามี ที่ปรึกษาเจ้าของภาษาคอยต้อนรับคุณในวันแรก เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการปรับตัวกับชีวิตใหม่ในนิวซีแลนด์ คุณสามารถดูรูปของที่ปรึกษาของคุณได้โดย กดที่นี่

วันแรกที่คุณมาถึง คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนและเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆของสถาบัน พร้อมทั้งคำแนะนำในเรื่องชีวิตการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์คุณจะ ได้รับการอธ ิบายถึงสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับชีวิตในเมือง โอ๊คแลนด์ รวมทั้งการจัดซื้อบัตรโดยสารรถประจำทาง เรียน และการเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมกันนี้ คุณจะได้เยี่ยมชมโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนด้ว ย

สิ่งสำคัญที่สุ ด ที่ปรึกษาของคุณพร้อมที่จะคอยตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่คุณมี ทุกสัปดาห์

อาจารย์ผู้สอนจะมีส่วนร่วมในการศึกษาของนักเรียนเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า อย่างสม่ำเสมอ เรามีทีมงานที่ประกอบด้วยบุคคลากรจำนวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่านัก เรียน ทุกคน จะ ได้รับการดูแล เป็น อย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวันปฐมนิเทศน์ กรุณา กดที่นี่

Image

หลักสูตร

โรงเรียนของเราแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น ภาคฤดูร้อน , ภาคฤดูใบไม้ร่วง , ภาคฤดูหนาว และภาคฤดูใบไม้ผลิ รายละเอียดของหลักสูตรและวันเริ่มต้นการศึกษา กดที่นี่ คุณสามารถเริ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป วันจันทร์ใดก็ได้ เราเปิดเรียน 50 สัปดาห์ต่อปี โดยปิดเทอม 2 สัปดาห์ช่วงคริสมาสต์

เราเสนอหลักสูตรหลากหลาย อาทิเช่น ภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน เราเชี่ยวชาญในหลักสูตรการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เราเตรียมพร้อมนัก เรียน ของเราสำหรับการสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ รวมถึง เคมบริดจ์ (PET, FCE, CAE, CPE, และ BEC) TOEIC, IELTS และ TOEFL นักเรียนในแต่ละชั้น จะไม่เกิน 14 คน

ภาษาอังกฤษทั่วไป General English

การเรียนเต็มเวลา (Full-time) 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย 20 ชั่วโมง(60- นาที ) ในห้องเรียน และ3 ชั่วโมง(60- นาที ) ในศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ที่มีอาจารย์ควบคุม ดูแล

การเรียนแบบไม่เต็มเวลา(Part-time) คือ 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย 10 ชั่วโมง(60- นาที ) ในห้องเรียน และ3 ชั่วโมง(60- นาที ) ในศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ที่มีอาจารย์ควบคุม ดูแล

ห้องเรียนได้รับการจัดแบ่งออกเป็น 8 ระดับชั้น ตามมาตราฐานที่นานาชาติรับรอง จากระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูงสุด ภาษาที่ใช้ในแต่ละระดับได้รับการควบคุมจากหลักสูตรการสอนโดยละเอียด มีหนังสือประกอบการเรียนการสอนพร้อมทั้งกิจกรรมในห้องเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่า สนใจ

ตาราง เวลาเรียน

เวลาเรียนมี แตกต่างกัน โดย ทุกๆชั้นเรียนจะอยู่ช่วงระหว่าง 8.30 – 15.30 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ นัก เรียน ทุกคนจะได้รับตารางเรียนของตนเองในวันเริ่มต้นการศึกษา

ศูนย์การศึกษา ด้วยตนเอง

ศูนย์การศึกษาที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยจะช่วยให้นัก เรียน สามารถหาความรู้และข้อมูล ประกอบเพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ ชั่วโมงการใช้ศูนย์การศึกษาจะได้รับการบันทึกในตารางเรียนประจำสัปดาห์ของ

นักเรียน และสามารถขอใช้เพิ่มเติมได้ทั้งช่วงก่อนและหลังเข้าเรียน นอกจากนี้ ก่อนเริ่มต้นหลักสูตรอาจารย์จะ สามารถช่ว ย แนะนำนักเรียน จัดแผนการเรียนส่วนตัว เพื่อ นัก เรียน แต่ละคน จะได้นำไปใช้

ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า

ทางเลือกในเรื่องที่พักอาศัย

เราเสนอ

 • โฮมสเตย์ Homestay การอยู่อาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น
 • หอพักนัก เรียน
 • อพาร์ตเม้นท์

เราเลือกสรรค์ที่พักที่มีคุณภาพอย่างระมัดระวังโดยพิจารณาถึงความสะดวก เพียบพร้อมและความเอา ใ จใส่ ที่ให้แก่นัก เรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปภาพประกอบ กรุณา กดที่นี่

การอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์

เราเลือกครอบครัวอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นครอบครัวที่เป็นมิตร ระดับชีวิตและรูปแบบการอยู่อาศัยมีคุณภาพ และบ้านพักอยู่ในบริเวณที่ดี เรามีความภาคภูมิใจในครอบครัวที่ดูแลนักศึกษาของเราเป็นเวลานับปีมาแล้ว ชาวนิวซีแลนด์มีชื่อเสียงในด้านการดูแลและเอาใจใส่ และหากคุณพร้อมที่จะเป็นมิตร คุณจะได้รับมิตรภาพที่ยาวนาน ตลอดกาล การอยู่อาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น จะ รวมอาหารเย็นและอาหารเช้าในช่วงวันธรรมดา และอาหารครบชุดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นัก เรียน จะได้ห้องพักส่วนตัวที่สะดวกสบาย รวมถึงโต๊ะทำการบ้านดูหนังสือ หากมีนักศึกษาตั้งแต่ 2 คนหรือมากกว่านั้นในบ้านพัก นักเรียน เหล่านี้จะไม่พูดภาษาเดียวกัน นอกเสียจากเราจะได้รับการขอให้เพื่อนได้อยู่อาศัยด้วยกัน บ้านพักเหล่านี้จะอยู่ใกล้สถานีรถโดยสารและมักจะใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 20-40 นาทีเท่านั้น

หลังเลิกเรียนและกิจกรรมวันหยุด

ที่โรงเรียน เราสนับสนุนให้นัก เรียน ตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกันเราต้องการให้นัก เรียน ผ่อนคลายโดยการเข้าร่วม กิจกรรมหลังเลิกเรียนซึ่งจัดนำโดยอาจารย์ การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะได้รู้จักเพื่อน ต่างหลักสูตรและต่างระดับชั้น เราจัดทัศนศึกษาทุกเสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี โดยมีมัคคุเทศน์ที่มีประสบการณ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการนิยมรวมถึง แหล่งน้ำแร่โรโตรัว ถ้ำไวโตโม ทะเลสาบเทาโป สถานีสกีรัวเพฮู ชายหาดโคโรมันเดล และหมู่เกาะเบย์ออฟไอแลนด์

 

Image

Auckland

The facts

 • largest city in New Zealand
 • population of around 1.5 million
 • vibrant cosmopolitan city
 • important educational centre, with two universities and many other educational institutions
 • excellent quality of life (ranked 3rd in the world in the 2011 Mercer Quality of Living Survey)
 • safe (ranked 9th equal in the world with Wellington in Mercer’s Personal Safety Ranking)
 • economical (2011 Mercer Worldwide Cost of Living Survey ranked Auckland 118th out of the 214 cities surveyed. 1 = most expensive, 214 = least expensive)
 • known as the “City of Sails” because of the large number of boats per capita

Read a letter of welcome to Auckland to Languages International’s students from our Mayor, Len Brown.

Climate

Season    Spring    Summer    Autumn    Winter
Months    Sep – Nov    Dec – Feb    Mar – May    Jun – Aug
Mean daily
maximum / minimum
   18°C / 11°C    24°C / 12°C    20°C / 13°C    15°C / 9°C
Rain days    12    8    11    15

Things to do in Auckland

Auckland offers you…

 • islands, beaches and parks
 • international restaurants, bars and nightclubs
 • adventure activities
 • cultural events, including live music and open-air shows
 • art galleries, museums, theatres and cinemas
 • great variety in shopping
 • an ideal place to relax

Active Auckland

 • bungy jump off the Sky Tower
 • climb the Auckland Harbour Bridge
 • go sailing, kayaking, swimming or learn to dive
 • cycle, rollerblade, jog or walk along the beach front on Tamaki Drive and admire the view
 • try hang gliding or sky diving

Urban Auckland

 • experience the Ponsonby café scene
 • sample the nightlife – try the restaurants, bars and nightclubs at the Viaduct Harbour, Ponsonby Road, K Road, Parnell and Kingsland
 • go shopping in Newmarket or find a bargain at Dressmart

Relaxing in Auckland

 • go on a harbour cruise
 • go swimming or lie one of the beaches on the North Shore
 • have a picnic in one of the many city parks
 • get up close to penguins, sharks and stingrays at Kelly Tarlton’s Antartic Encounter and Underwater World

Explore the North Island

We can help you organize trips around the North Island. We offer great day and weekend tours with our local guides. Auckland is the gateway to the North Island and the ideal starting point for trips to….

Around Auckland (day trips)

 • Enjoy wild west coast beaches like Piha and Muriwai
 • Visit an island like Waiheke or Rangitoto
 • See the glow worms at Waitomo caves
 • Go snorkeling at the Goat Island Marine Reserve

Other North Island favourites (weekend trips or longer)

 • Bay of Islands
 • Coromandel peninsula
 • Napier (famous for its Art Deco architecture)
 • Hawkes Bay Wine Country
 • Raglan (popular with surfers)
 • Mt.Ruapehu (for skiing, snowboarding or hiking)
 • Rotorua
 • Taupo

What our students say about Auckland

Further information

To find out the best places to eat, shop, visit and enjoy near Languages International Auckland, see the Insiders’ Guide. In the guide, well-known Aucklanders share their local knowledge with you, showing you where you can find the best food, fashion, bars, art and other attractions in the downtown area. It is available in a few formats: download the app for your iPhone, iPad or Android device, or read the eBook version online.  Another good source of information is www.aucklandnz.com.

 

think new

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800